Water Battle

Een gamification oplossing ontwikkelen voor waterbesparing

We hebben allemaal wel eens bewust of onbewust meegedaan aan een vorm van gamification. Denk aan een gratis kop koffie halen met een volle spaarkaart of een tegoedbon winnen door deel te nemen aan een quiz. We houden van een spelletje of wedstrijd en dat is precies wat gamification is: het toepassen van spelelementen in een niet-gaming context. Een gamification oplossing bedenken lijkt vrij eenvoudig, maar er is meer nodig dan bijvoorbeeld enkel een scorebord om het tot een succes te maken. In dit artikel vertellen we je hoe je een gamification oplossing kunt ontwikkelen voor waterbesparing.

Wij merken dat waterbedrijven zich vaak afvragen wat gamification is, hoe je zo’n oplossing ontwikkelt en hoe het helpt jouw doelen te bereiken. Als specialist op het gebied van waterbesparing via gamification begrijpen we dit goed. Het is namelijk niet zo eenvoudig. In dit artikel zullen we antwoord geven op de vraag: hoe ontwikkel je een gamification oplossing? We leggen het uit met voorbeelden over waterbesparing.

Wil je eerst weten wat gamification is en hoe je consumenten ermee kunt motiveren water te besparen? Lees dan eerst dit artikel!

Als je gamification succesvol wilt toepassen is er meer nodig dan bijvoorbeeld een app of beloningssysteem. De route naar een succesvolle gamification oplossing ziet er als volgt uit:

1. Definieer de uitdaging en doelen

2. Bepaal criteria voor het gamification project 

3. Maak een concept en ontwikkel het gamification product

4. Testen, evalueren… launch!

We gaan deze vier punten nu nader toelichten. Zullen we beginnen?

Definieer de uitdaging en doelen

Er is waarschijnlijk een reden dat je dit artikel leest en er aan denkt om een gamification oplossing te ontwikkelen voor waterbesparing. Natuurlijk, gamification is leuk. Maar het moet ook toegevoegde waarde hebben. Wat is de uitdaging of het probleem waar je gamification voor wilt inzetten? 

Zo kan het zijn dat het je bijvoorbeeld niet lukt om je doelgroep te blijven motiveren om water te besparen. Wat het probleem ook is: bespreek het met anderen en schrijf het zo concreet mogelijk op. Het helpt om in deze fase ook al met je doelgroep te praten. Hoe zien zij het?

De volgende stap is het formuleren van je doelstellingen. Meestal kun je je doelstelling al afleiden uit je probleem/uitdaging. Wat vooral belangrijk is: maak de doelstelling specifiek, meetbaar, tijdsgebonden, haalbaar en relevant. Een voorbeeld van zo’n doelstelling kan zijn: “Een gemiddelde waterbesparing van 7% onder gezinnen na drie maanden deelname aan het gamification project”. 

Waarom zijn doelen zo belangrijk? Ten eerste zorgen doelen voor focus in het ontwikkelproces. Daarnaast helpt het om te bepalen wat het gewenste effect van de gamification oplossing moet zijn. Stel dat je als waterbedrijf als doel hebt om water te besparen, dan moet je de gebruiker meer leren over waterbesparing en inzicht geven in hun waterverbruik. Als je vervolgens met een idee komt om gebruikers een virtuele tour te geven in het waterbedrijf om de reputatie van het waterbedrijf te vergroten, maar waarbij de gebruiker geen kennis opdoet over waterbesparing of inzicht krijgt in zijn of haar waterverbruik, kun je concluderen dat dit idee geen prioriteit moet krijgen. Het draagt namelijk niet bij aan het doel.

Bepaal criteria voor de gamification project voor waterbesparing

Nu kun je aan de slag met het afbakenen van de gamification project. Wat ga je wel en niet doen? Deze onderzoeksfase is cruciaal omdat je een basis legt voor de ontwikkeling van de gamification oplossing en het helpt om je doelstelling te bereiken. Deze stap wordt vaak overgeslagen, waardoor het gamification project niet tot een succes leidt.

Het hangt af van je doelstelling en het project welke kaders je wilt zetten. Bij het bepalen van criteria kun je onder andere aan de volgende vragen denken:

  • Wie is de doelgroep?
  • Wat is het budget?
  • Waar wordt de gamification oplossing gespeeld (op locatie of thuis)?
  • Heeft de doelgroep begeleiding nodig bij deelname?
  • Welke gedragsverandering moet het stimuleren / welke kennis moet het overdragen?
  • Welke partners zijn er nodig om het project te laten slagen?

Maak een concept en ontwikkel het gamification product

Nu de randvoorwaarden duidelijk zijn krijg je waarschijnlijk al een concreter beeld over hoe de gamification oplossing eruit komt te zien. In deze fase ga je aan de slag met een concept en prototypes (indien nodig). Bij een serious game zal dit een stuk complexer zijn dan bij een gamification oplossing (lees hier het verschil). Een game heeft vaker een complete wereld met karakters, een visuele spelwereld en een game interface.

In het concept ga je de vorm van de gamification oplossing vastleggen. Wat moet de doelgroep doen en wat levert het ze op? Een goede gamification oplossing heeft:

  1. een doel;
  2. een uitdaging;
  3. inzicht in voortgang;
  4. een beloning.

Deze vier onderdelen zijn niet voor jou als organisator, maar voor de doelgroep. Bij de Water Battle is het doel bijvoorbeeld om als gezin om water te besparen en meer te leren over waterverbruik. De uitdaging voor kinderen is om zoveel mogelijk levels van het mobiele spel te voltooien. Ouders worden gemotiveerd door hun kinderen om waterbesparende maatregelen te nemen. Want als de ouders meer water besparen, versnelt voor de kinderen de voortgang in het spel. Via een slimme watermeter of het handmatig invoeren van het waterverbruik krijgt de doelgroep inzicht in hoeveel water er bespaard is. 

Een tweede methode waarmee kinderen voortgang zien is door levels te voltooien waarmee ze punten verzamelen. Via een leaderboard zien zij hoe goed ze het doen ten opzichte van anderen. De beloning hoeft niet per se een echt prijs te zijn. Ook het vrijspelen van badges of voltooien van een spel met een goede score kan een euforisch gevoel geven bij mensen.

Dit was een voorbeeld van een gamification concept voor de Water Battle. Zodra je concreet hebt hoe het gamification project eruit komt te zien, is het tijd om te testen.

Testen, evalueren… launch!

Eén van onze doelen met dit artikel is om te vertellen dat het formuleren van een probleem/uitdaging en je doelstellingen belangrijk is om een gamification oplossing te laten slagen. Ditzelfde geldt voor de testfase. Hier ga je feedback verzamelen door het gamification project te laten testen door de doelgroep. Hoe ervaren zij het? Zijn er onderdelen van het gamification project die verbeterd kunnen worden om het nog leuker te maken? Verzamel deze data en verbeter de gamification oplossing.

Net als bij de ontwikkeling van een nieuw product zal een gamification oplossing in eerste of tweede instantie niet optimaal werken. Blijf testen en optimaliseren tot de doelgroep het ervaart zoals je het bedoeld bent. Zo vergroot je de kans om je doelstellingen te bereiken.

Zodra de gamification oplossing optimaal is kan deze uitgezet worden op een grotere schaal. Om dit te laten slagen is een goed implementatieplan nodig. Wellicht is er een website nodig met informatie over de game? En hoe zorg je dat de doelgroep weet dat de gamification oplossing bestaat? In de laatste twee paragrafen van dit artikel lees je meer over de implementatie en distributie.

Wil je meer weten over de Water Battle? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op!