Water Battle Privacybeleid

English version

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8 maart 2019.

Grendel Games is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verkregen via www.waterbattle.nl en de Water Battle Serious Game zoals beschreven in dit privacybeleid.

Contactgegevens

Grendel Games B.V.
Blokhuisplein 40
8911 LJ Leeuwarden
Nederland
+31 6 81 56 56 35
www.grendelgames.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens voor het gebruiken van de Water Battle Serious Game

 • Je gebruikers- en/of teamnaam om weer te geven in het spel.
 • Je postcode om te controleren of er Water Battle actief is in jouw regio.
 • Je klantnummer van jouw waterbedrijf om een Water Battle team aan te maken en indien van toepassing je slimme water meter aan te sluiten.
 • Je waterverbruik om je inzicht te geven in je verbruikspatroon en om je feedback te geven op je besparingsdoelstellingen (het waterverbruik wordt bijgehouden aan de hand van het handmatig invoeren van meterstanden of een koppeling met een slimme watermeter).
 • Het aantal leden in je huishouden om je geschatte waterverbruik te berekenen.
 • Je score en voortgang, zodat je deze kunt opslaan.
 • Je apparaat-ID zodat we je voortgang in de game kunnen opslaan.

Gegevens voor het aanmelden voor nieuws over de Water Battle

 • Je e-mailadres
 • Je waterbedrijf
 • Je ip-adres

Gegevens voor zakelijke klanten

 • Je voor- en achternaam
 • Je e-mailadres
 • Je bedrijfsnaam

Gegevens voor vragen en ondersteuning

 • Je voor- en achternaam
 • Je e-mailadres
 • Je ip-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Grendel Games verwerkt jouw persoonsgegevens, wanneer jij daar toestemming voor hebt gegeven, voor de volgende doelen:

 • Het aanmaken van een account om deel te kunnen nemen aan de Water Battle.
 • Het versturen van informatie over de Water Battle.
 • Het berekenen en inzicht kunnen geven in je waterverbruik (zelfs zonder slimme watermeter).
 • Om ons de mogelijkheid te geven op je vraag of opmerking via het contactformulier te reageren.
 • Alleen om bij te houden dat je toestemming hebt gegeven, slaan we ook je ip-adres op.

Geautomatiseerde besluitvorming

Grendel Games neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Grendel Games) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Grendel Games bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Je gebruikers- en teamnaam, huishoudgrootte, geschat en werkelijk verbruik, en besparingsdoelen worden bewaard zolang je een account hebt voor de Water Battle Serious Game. Deze accounts kunnen verwijderd worden vanuit het spel. Als je je account verwijdert, worden je persoonsgegevens verwijderd. Je huishoudgrootte, geschat verbruik, werkelijk verbruik en besparingsdoelen worden bewaard voor nameting en onderzoeksdoeleinden. Voor dit doeleinde wordt deze data geanonimiseerd door dit los te koppelen van de gebruiker. Het verwijderen en anonimiseren vindt plaats binnen een half jaar na verwijdering van je account.
 • Je contactgegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor je het contactformulier hebt ingevuld, voldaan is. Dit kan bijvoorbeeld zijn na het beantwoorden van een vraag. In uitzonderlijke gevallen worden de gegevens maximaal 1 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Grendel Games verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Waterbedrijven kunnen de Water Battle aan hun klanten aanbieden. Voor nametingen en onderzoeksdoeleinden delen wij alleen geanonimiseerde verbruiksdata en resultaten met deelnemende waterbedrijven. Deze gegevens worden gebruikt om het effect te meten en te verbeteren. Deze gegevens zijn niet ter herleiden naar een persoon of huishouden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Grendel Games gebruikt voor de website functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Grendel Games gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Wij verwerken persoonsgegevens van websitebezoekers met Google Analytics doormiddel van cookies. Hiervoor hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten.

Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en ‘gegevens delen’ is uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Grendel Games maakt gebruik van Unity Analytics om ervoor te zorgen dat de Water Battle goed werkt, plezierig is in gebruik en om deze te verbeteren. Hiervoor verzamelt Unity Analytics als je de App of Game gebruikt gegevens over het spel en je apparaat. Deze techniek maakt gebruik van je apparaat-ID om te bepalen welke data bij hetzelfde apparaat hoort.

Als je niet wil dat Unity Analytics gegevens bijhoudt tijdens het spelen, dan kan je hiervoor afmelden via ‘Opt-Out’ in de instellingen van de Game en de App.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Grendel Games en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar support@grendelgames.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Grendel Games wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Grendel Games neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via support@grendelgames.com.