De Water Battle inzetten op school

Kinderen groeien op met games. Ze houden van games! Een serious game is een effectieve methode om kinderen te leren over waterbesparing. De Water Battle is een serious game die kinderen op een speelse manier kennis laten maken met waterbesparing. De game kan in het lesprogramma geïntegreerd worden. Hoe gebruik je het spel op school? En hoe krijg je kinderen enthousiast voor het spel? Laten we beginnen.

Wat is de Water Battle?

We gebruiken vooral ‘s ochtends en ‘s avonds veel water. Als we allemaal tegelijk om half acht ‘s ochtends gaan douchen, moeten de waterpompen extra hard werken om het water te filteren. Dit leidt tot overmatig energieverbruik en lage druk op de waterleidingen. Als het ons lukt om het waterverbruik meer te spreiden, besparen we energie en kunnen we voorkomen dat er een tijdelijk watertekort is. Want, ja, echt waar: schoon drinkwater is gelimiteerd!

The Water Battle is een serious game die tot doel heeft het waterverbruik in huishoudens te veranderen. Als onderdeel van het spelconcept legt het gezin een waterbesparingsdoel vast. Kinderen moeten er in het spel voor zorgen dat de woning van het spelfiguur, Dewie, niet onder water komt te staan. Het kind doet dit door de verschillende levels te doorlopen en de waterbesparende quizvragen correct te beantwoorden.

Basisscholen kunnen de game inzetten als onderdeel van het curriculum. Kinderen kunnen de strijd aangaan met klasgenoten, met andere klassen en zelfs met andere scholen. Het is een effectieve, speelse manier om kinderen te informeren over duurzaam omgaan met drinkwater. Hoe eerder kinderen dit leren, hoe groter de kans is dat ze de rest van hun leven verantwoord met water omgaan.

Je vraagt je nu misschien af hoe je de Water Battle gebruikt in het klaslokaal. In dit artikel vertellen we hoe je de game integreert in het lesprogramma, hoe je de kinderen enthousiast maakt voor het spel en hoe je zorgt dat de game het een succes wordt.

Water Battle introduceren en kinderen enthousiast maken

Kinderen vinden games leuk, maar dat betekent niet dat ieder kind er ook gelijk op zit te wachten. Vooral als de game wordt opgedrongen kan dit een averechts effect hebben. Het is daarom belangrijk om de Water Battle te introduceren op een openingsevenement.

Bij het openingsevenement is het belangrijkste dat je het spel aan de kinderen laat zien, maar je vertelt ook waarom zij zuinig met water moeten omgaan. Je kunt ook vertellen hoe het spel zal worden gespeeld. 

Het spel heeft ook een ‘leaderboard’ dat competitie aanwakkert. Scholen kunnen hier gebruik van maken om de betrokkenheid tussen leerlingen te vergroten. Er zou bijvoorbeeld een beloning kunnen worden uitgeloofd voor de leerling wiens gezin tijdens de spelperiode het meeste water heeft bespaard. Je kunt ook een competitie houden tussen de klassen en de klas belonen die samen thuis het meeste water heeft bespaard. Op die manier stimuleer je samenwerking tussen leerlingen.

De Water Battle inzetten in het lesprogramma

Een school kan zelf beslissen hoe lang de Water Battle wordt gebruikt. Wel adviseren we om de game minimaal 2 maanden actief te gebruiken in het klaslokaal. Hoe langer kinderen bezig zijn met de game, hoe groter de kans is dat het kind (en de ouders) intrinsiek gemotiveerd raken om water te besparen. 

Bij de Water Battle game zit een onderwijspakket met allerlei ideeën en opdrachten om het spel in het curriculum te verwerken. De game hoeft niet per se een apart vak te zijn. Belangrijk is dat het doel van de Water Battle is om op scholen verantwoord waterverbruik te leren en dat de leerkrachten dus creatief moeten zijn in het combineren van het doel van het spel met bestaande klasactiviteiten. Zo kunnen bijvoorbeeld gewone teken- of zwemlessen een Water Battle/waterbesparings-thema krijgen. Verder kunnen kinderen opdrachten mee naar huis nemen, zodat ze ook thuis de game gaan spelen. De ouders kunnen dan meedoen. Het is belangrijk dat de game top-of-mind blijft in het hele huishouden.

Zoals eerder vermeld, is een competitie tussen klassen een manier om kinderen te motiveren om te blijven. Je zou ook een competitie tussen verschillende scholen kunnen houden. Via een leaderboard kunnen kinderen de scores bijhouden. Ook leraren hebben inzicht in het leaderboard. Hierdoor kan een leraar ook persoonlijke ondersteuning bieden aan kinderen die moeite hebben met de game. Wij raden ook aan om klassen of zelfs scholen onderling te laten strijden. Dit stimuleert onderlinge samenwerking. 

Kortom, je kunt de Water Battle op drie niveaus inzetten:

  • Leerling tegen leerling
  • Klas tegen klas
  • School tegen school

Organisatie: wie is er verantwoordelijk?

Het is van belang dat schooldirecteuren en leerkrachten de visie en het doel van Water Battle delen. De rol van de leerkrachten is belangrijk omdat ze rechtstreeks contact hebben met de kinderen. Een leraar is degene die:

  • creatieve activiteiten bedenkt rondom de game;
  • zorgt dat de game in de belangstelling blijft onder de kinderen;
  • de kinderen motiveert om de game te spelen;
  • kinderen helpt met de game of opdrachten;
  • persoonlijke begeleiding geeft wanneer nodig.

Het opleidingspakket van de Water Battle helpt leerkrachten met nieuwe ideeën voor leuke, educatieve activiteiten te komen.  De kinderen zou bijvoorbeeld kunnen worden gevraagd het spelfiguur ‘Dewie’ te tekenen en op te schrijven waarom ze willen voorkomen dat Dewie’s huis overstroomt.

Conclusie: De Water Battle inzetten in het klaslokaal

Hoe eerder kinderen leren over waterverbruik en waterverspilling, hoe groter de kans dat zij intrinsiek gemotiveerd raken om op korte en lange termijn duurzaam met water om te gaan. 

De Water Battle is een bewezen effectieve manier om de toekomstige generatie goede gewoonten over waterbehoud bij te brengen. Eén van de succesfactoren is competitie. 

Ook leerkrachten spelen een belangrijke rol in een succesvolle Water Battle-campagne. Als zij erin slagen, zijn wij ervan overtuigd dat de Water Battle voor veel enthousiasme en, uiteraard, veel waterbesparing zal zorgen.

Wil je meer weten over de Water Battle? We helpen je graag verder. Neem contact met ons op!